NAČIN UPOTREBE

VAŽNO!

Za precizne rezultate ključno je da se Maybe Baby™ uvek koristi prema uputstvu! Brzo ćete se izveštiti ali u početku budite pedantni. Ukoliko ste prali zube, konzumirali hranu ili pića, pušili cigarete tri sata pre testiranja pljuvačke, rezultati mogu biti netačni! Najjednostavnije je da analizu uradite ujutro, pre pranja zuba. Dodatno, na analizu mogu da utiču akutne infekcije i upale usne duplje, ostaci hrane među zubima, korišćenje nekih medikamenata. Uzorak pljuvačke mora biti ravnomerno nanet, ne treba nanositi previše, ne treba pritiskati previše.

1. Skinuti zaštitni poklopac [1]

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-1

2. Izvući okular [2] iz kućišta mikroskopa [3]

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-2

3. Očistiti finom suvom krpom predmetno staklo okulara [2.2]

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-3

4. Prstom nežno naneti uzorak pljuvačke na predmetno staklo okulara i ostaviti okular 10-15 minuta da se osuši, obavezno na horizontalnu površinu (da ne bi došlo do slivanja pljuvačke)

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-4

5. Vratiti okular u kućište mikroskopa

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-5

6. Prineti mikroskop oku. Prstom jedne ruke pritisnite i držite taster osvetljenja [4.1] a istovremeno prstima druge ruke okretati levo-desno obrtni deo okulara [2.1] dok slika ne postane oštra

kako-zatrudneti-problemi-sa-zacecem-plodni-i-neplodni-dani-uputstvo-6

DOKAZANA METODA

Jednostavno najbolja metoda za samostalnu dijagnostiku

PRECIZNOST 96-98%

Svakodnevnom upotrebom pouzdano se određuje 7 plodnih dana

DEČAK ILI DEVOJČICA?

Uz pomoć Maybe Baby™ može se, u izvesnoj meri, uticati na pol deteta!

MINI MIKROSKOPOM SE MOŽE UOČITI JEDNA OD TRI SLIKE:

A: TAČKASTA STRUKTURA – NEPLODNI DANI

Od početka menstruacije do 3-4 dana pre ovulacije, kao i od 2-3 dana posle ovulacije do početka sledeće menstruacije, osušeni uzorak pljuvačke dobija tačkastu strukturu (nema paprati) bez posebnog oblika. To je period neplodnih dana u kome žena, ako ima polni odnos, ne može da ostane u drugom stanju.

B: MEŠOVITA STRUKTURA – PLODNI DANI

Na 3-4 dana pre ovulacije u osušenom uzorku pljuvačke, uz tačkice, počinju da se pojavljuju i grančice paprati – mešovita struktura. Ova struktura se ponovo javlja u 2-3 dana posle ovulacije. Ovaj period, kao i na sam dan ovulacije, je period plodnih dana u kojem žena, ako ima polni odnos, može ostati u drugom stanju.

C: PAPRATASTA STRUKTURA – PLODNI DANI

Približavanjem ovulacije, gustina paprati se povećava. Na dan ovulacije, papratasta struktura je najgušća. Ovaj period, kao i period pre i posle ovulacije, je period plodnih dana u kojem žena, ako ima polni odnos, može ostati u drugom stanju.

Važenje očitanih rezultata je 24 časa.

ZAMENA BATERIJA

Skinuti poklopac. Zaokrenuti kućište osvetljenja [4] ulevo i izvući ga iz kućišta mikroskopa. Istisnuti i zameniti dve baterije tipa SR44 [4.2] sa pozitivnim polom na gore. Vratiti kućište osvetljenja u kućište mikroskopa i okrenuti udesno.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvećanje: 52x

Dimenzije: 21 x 73 mm

Baterije: 2 komada; tip baterije: LR44 ili SR44; napon: 1,5V

Dioptrijska podešenost: +/- 5 dioptrija

Osvetljenje: LED dioda

Proizvođač daje garanciju 12 meseci ako se uređaj koristi prema uputstvu.