PRECIZNOST 96-98%

Svakodnevnom upotrebom pouzdano se određuje 7 plodnih dana

Dokazano je da je povećan nivo estrogenih hormona u vreme plodnih dana (pogledati „Dijagram menstrualnog ciklusa“) utiče na povećan sadržaj soli u pljuvački. Tih dana, u osušenom uzorku pljuvačke, mikroskopom se mogu videti kristali soli zbog kojih slika dobija izgled lišća paprati, te kažemo da plodne dane karakteriše papratasta struktura. Na dan ovulacije nivo estrogenih hormona (kao i soli) u pljuvački je najveći, pa je i papratasta struktura najgušća. Za vreme ostalih plodnih dana zapaža se mešovita struktura – grančice paprati se pojavljuju na pojedinim delovima slike. U vreme neplodnih dana u pljuvački nema izražene koncentracije soli pa slika ima tačkastu strukturu (nema paprati).

Prvo istraživanje na ovu temu su obavili italijanski naučnici Cesare  Andreoli i Mario Della Porta još 1957. godine (link) sa Univerziteta u Turinu. Kasnije je ovaj metod potvrđen u mnogim objavljenim radovima i kliničkim ispitivanjima širom sveta.

Nepotpunost i nepreciznost metode praćenja bazalne temperature

Bazalna telesna temperatura je temperatura tela čim se probudite ujutru, ili posle barem tri sata neprekidnog sna. Da bi se izmerila ova  temperatura, potreban je precizan instrument – bazalni termometar, koji je u stanju da meri temperaturu u minimalno desetim delovima stepeni Celzijusa ili čak u stotim delovima. Cena ovakvih termometara je uporediva sa cenom Maybe Baby™ mikroskopa.

Jedan do dva dana posle ovulacije, bazalna temperatura raste za nekoliko desetih delova stepeni Celzijusa. Povećanje temperature ostaje sve do početka sledeće menstruacije. Ova metoda je nepotpuna, jer žena merenjem bazalne temperature konstatuje trenutak kada je ovulacija već prošla – što znači da je mogla ostati u drugom stanju i ako je imala odnos 4 do 5 dana pre uočenog porasta bazalne telesne temperature. Dodatno, ova metoda je neprecizna, jer na jutarnju telesnu temperaturu mogu da utiču brojni faktori koji mogu da dovedu do nepreciznih rezultata.

Nepouzdanost metode praćenja datuma menstruacije

Razni kompjuterski programi i kalendari kojima se „izračunava“ dan ovulacije podrazumevaju uredan mesečni ciklus žene i ne obuhvataju činjenicu da na mesečni ciklus utiču, kako psihički i fizički život žene, tako i klimatski faktori.

Nepraktičnost medicinsko-laboratorijskih metoda

Pregled kod ginekologa je metoda sličnog stepena pouzdanosti (ni ova metoda ne daje 100% tačne rezultate), ali je nepraktična jer zahteva konstantne (iz dana u dan, ili svaka dva dana) preglede kod ginekologa ili odlaske u laboratoriju. Ginekološki pregledi mogu biti komplementarna metoda uz korišćenje Maybe Baby™ mikroskopa, koji je mnogo praktičnije i neuporedivo jeftinije rešenje!

VAŽNO!

Za precizne rezultate ključno je da se Maybe Baby™ uvek koristi prema uputstvu! Najjednostavnije je da analizu uradite ujutro, pre pranja zuba. Ukoliko ste prali zube, konzumirali hranu ili pića, pušili cigarete – sačekajte tri sata pre testiranja pljuvačke, inače rezultati mogu biti netačni! Dodatno, na analizu mogu da utiču akutne infekcije i upale usne duplje, ostaci hrane među zubima, korišćenje nekih medikamenata. Uzorak pljuvačke mora biti ravnomerno nanet, ne treba nanositi previše, ne treba pritiskati previše. Ostavite okular uspravno (da ne bi došlo do slivanja pljuvačke) i sačekajte da se uzorak potpuno osuši (15 minuta).